06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

Blok 7: Leer der Mysterien – Basis

Het leven is magisch. Magie betekent het werken met geprogrammeerde energie. Gedachtekracht, bewegingskracht en spreekkracht, ons creërend vermogen is enorm groot. Wij zijn ons niet altijd bewust van deze krachten. Daarom spreken wij ook wel over bewuste en onbewuste magie. Als je op één dag drie keer tegen een ander zegt; “Wat zie jij er beroerd uit, ben je ziek?” dan is de kans heel groot dat deze persoon ziek naar huis gaat. Onze gedachte bepalen ons levensgeluk. Als je één dag je schouders en hoofd laat hangen dan  voel je jezelf minder goed, dan wanneer je rechtop loopt.

Het beoefenen van Magie is van oudsher vanuit vele culturen heel gewoon. Wij werken met name vanuit de Keltische en oud Europese stromingen, zoals deze werden onderwezen in de oude mysteriescholen. De magie van dit grondgebied. We belichten de geschiedenis, de overeenkomsten tussen verschillende oude religies en tradities, de nieuwe geloven en hoe cultuur veranderd is.

Magie is voor veel mensen een zwaar beladen woord, zeker in combinatie met het woord rituelen. Iedere zondag naar de kerk gaan is een voorbeeld van  een ritueel. Hoofdthema’s binnen deze 7 lesdagen zijn; de balans, oorzaak en gevolg, verantwoording, geduld, integriteit en ethiek. We leren zowel solidair als met gebundelde krachten onze Magie in te zetten ten gunste van een ander of een bevolkingsgroep. We eren alles dat leeft.

Binnen deze 7 modulen lesdagen worden Theorie en filosofie afgewisseld met praktijk. De lesonderwerpen zijn:

Bewuste & onbewust magie –  balans, oorzaak en gevolg -het ritme en de kracht van de natuur – De maan en natuurkrachten – Astrologie en magie – De leer der elementen, (aarde, water, lucht, vuur, ruimte/tijd) relikwieën – Windstreken – Het zout der aarde – Rituelen en elementaire magie (eigen power/kracht) – Book of Mirrors en Grimmoire – Spells – Beweging, houding, stem, klankkleur – Kruiden, geuren en kleuren  – Inwijding

Inschrijven: zend een e-mail naar; informatie@thecoven.nl

Blok 8: Leer der Mysteriën – Medium

Gedurende het 2e blok, bestaande uit 7 modulen dagen gaan we onze magie steeds meer toepassen en inzetten. In de Oude Leer gebruikte men het Trance Mediumschap om het volk veilig te houden. Trance komt van het woord entrance, wat  “kom binnen”betekend. We geven ons lichaam, onze stem aan onze ancestors, onze gidsen, de zielenwereld, die het lichaam van het trance medium gebruikt om te spreken, te schrijven, te onderwijzen en te inspireren.

Vanuit het Oude Mediumschap beoefenen we het fysiek mediumschap voor seances. Het samenzijn en werken met de overledenen.   Het is een feest en brengt de zielenwereld en de onze heel dicht bij elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van een kabinet (een soort kast) een trompet (lege aluminium koker).

Er verbind verdieping plaats in het werken met de elementen t.b.v. divanie (de spiegelingen van de elementen) en andere orakel methodes en materialen. Naast verdieping in het beoefenen van elementaire magie werken we steeds nauwer samen met onze ancestors (voorouders) Zij ondersteunen ons, adviseren ons, gidsen ons bij het beoefenen van magie om zo de balans te bewaren.

Je familiair, wordt ook wel je krachtdier of totemdier genoemd. Een hele close verbinding met het dier maakt dat we samenwerken, samenleven. Je familiair spiegelt jouw zijn, kunnen en eigenschappen, waardoor en gebundelde kracht ontstaat. Er zijn speciale rituelen om jouw familiair te leren kennen.

Alchemie is een rode draad door deze lessen naast, water, vuur en mist. De leer van symbolen is als het leren van een taal. Deze gaan we steeds meer toepassen en gebruiken in de praktijk. We gebruiken deze onder andere  als we werken met attributen magie – kaarsenmagie en bij het maken van amuletten.

De lesdagen worden afgesloten met een inwijding.

Inschrijven: zend een e-mail naar; informatie@thecoven.nl

Blok 9: Leer der Mysteriën – Advanced

In het laatste blok van Leer der Mysteriën is het doel om je geheel op te leiden tot priester of priesteres. Het echt leren werken met magie vraagt om een levensstijl. Magie kunt je niet maar een beetje aanraken. Het is wat je bent, je zegeningen.

Binnen de eerste lesdagen verdiepen we de kennis en stof. Naast het intensief besturen van de elementen, werken met het steen der aarde, zegels, bezweringen en uitdrijvingen. Het maken en werken met bv. poppen en poppenhuizen, de kracht van de Ouroboros of Serpent, verdieping in taal, zoals Latijns en of het oud Nederlands hebben invloed op het beoefenen van onze magie. Tevens gaan we een stap verder in de ritueel magie.

Door te leven met je ancesters, je bloedlijn te eren en naar hun kennis en wijsheden te luisteren ontwikkel je. Het chanelen van de krachten van je voorouders brengt meer kracht in jouw magie.

Om zelf als priester of priesteres kennis te delen is het noodzakelijk dat je zelf ontwikkeld, experimenteert en geheel zelfstandig bent. Er is geen leraar meer die het voortouw neemt, waarvan je kopieert en overneemt. Jouw magie is jouw magie. We delen als broeders en zusters, onze kennis en dragen het stokje in de Leer der Mysteriën over. Met als doel het brengen van healing in de breedste zin van het woord.

Inschrijven: zend een e-mail naar; informatie@thecoven.nl