06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

De structuur van de opleiding;

Bij The Coven bieden we modulen blokken per discipline. Ieder modulen blok bestaat uit 7 lesdagen. Deze modulen blokken kennen een les nummer die een chronologische opbouw hebben. Per jaar kiest u een samenstelling van 3 modulen blokken (21 lesdagen)

De lessen zijn zo breed mogelijk opgezet met achtergronden vanuit verschillende stromingen. (Het Spiritisme, het Sjamanisme, Oude Keltische leer, Oude Germaanse leer)

The Coven is een onderdeel van het MediumCollege. Het MediumCollege bied opleidingen met als doel om professioneel te gaan werken binnen het paranormale vakgebied. (psychic, Medium, Paragnost en healing, astrologie) The Coven heeft als doel om vanuit passie en interesse de wereld een beetje mooier te maken en bied specialisaties. (psychic, astrologie, kaartlezen, Kruiden Magie, Mediumschap, Healing, Paragnost, Magie en Leer der Mysteriën)

Een mengeling vanuit  beide is natuurlijk mogelijk om zo de kennis en kunde aan te vullen, om je nog meer te specialiseren.

Blok 1: Psychic healing & Reading – Eigen kracht – Basis Leer der Mysteriën

Binnen het eerste blok leer je technieken om met je eigen kracht (Je eigen power) te werken. Wij gaan er vanuit dat we geen hulp vragen voor hetgeen we zelf kunnen doen. Het zelfbewust leven en werken met je eigen talenten en kracht, het onafhankelijk denken en leven, binnen maar ook los van het collectief. Je leert psychic je omgeving, mensen, huizen, dieren lezen, ondersteuning en inzicht bieden en met je eigen kracht healing brengen. Het zo genoemde strijken of magnetiseren.  Zelf healing, het in balans brengen van jezelf en werken met je eigen kracht zijn de basis van Magie. Ethiek en integriteit, het oor-delen is een hoofdthema binnen deze lessen. Wij eren alles dat leeft.

Blok 2: Mediumschap 

Je leert communiceren met de overledenen.  Als medium leef je tussen de sluiers, de grens en weerspiegeling tussen leven en dood. Voor ons is niets dood, slechts een leven zonder fysiek lichaam. Je leert als medium een stem zijn voor hen die geen stem meer hebben. We mogen zielen met elkaar verbinden, weer even samen brengen, onuitgesproken zaken oplossen en daarmee helpen in het healing proces. We leren de balans erkennen, de balans tussen zichtbaar en onzichtbaar, stoffelijk en onstoffelijk, tussen leven en dood.

Blok 3: Astrologie

Astrologie is een verplicht vak. We laten de natuurkrachten voor ons werken. Kennis over Astrologie is de basis van het beoefenen van Magie. De natuurkrachten zijn groter en sterker dan wijzelf. Wij kunnen niet in tegen de kracht van bijvoorbeeld de waterstanden, de eb en de vloed, die onder invloed van de maan staan. We kunnen alleen zaaien als de natuurkrachten ons die mogelijkheid bieden. Daarnaast is Astrologie als een spiegel voor jezelf, het reflecteert jouw zijn, je talenten, je mogelijkheden.  Mocht je al kennis hebben van Astrologie, dan kun je voor 1 van de andere keuze vakken kiezen.

Blok 4; Kaartlezen of Kruidenmagie.

Het Kaartlezen, een prachtig orakel middel. Zowel de Tarot als de Le Normand kaarten bevatten eeuwenoude wijsheden. Het is een prachtig instrument om inzichten te verkrijgen en hulp te bieden voor jezelf en anderen. Het lezen van de kaarten vergt beoefening, kennis en kunde. We gebruiken het als hulpmiddel en leren door de kaarten heen te reizen voor een nog duidelijker, concreter geheel. Het lezen van kaarten brengt je een groei in je eigen referentiekader.

Kruidenmagie, het maken van zalven en tincturen. Kennis over kruiden en het maken van zalven en tincturen dient als huis, tuin en keukenmiddelen ter ondersteuning van ongemakken. Ieder kruid heeft haar eigen eigenschappen, het magisch bereiden van kruiden maakt dat we de eigenschappen van het kruid kunnen gebruiken. Geuren en kleuren hebben een grote invloed op mens, dier en omgeving.

Blok 5: Spirit healing

Als healer leer je verbinding maken met healers uit de zielenwereld. (jouw healing team, bestaande uit gidsen) Het is een samenwerking, waarbij je in jouw team meewerkt. Als spirit healer geef je de touwtjes uit handen, je bent aanwezig voor de communicatie met de levende. Het is een samenwerking, waarbij je in jouw team meewerkt. Je leert aan de hand van de communicatie met jouw gidsen uit de zielenwereld de oorzaak onder de klacht te benoemen. Wij gaan ervan uit dat lichamelijke ongemakken het gevolg zijn van ervaringen, emoties en het denken. Het traceren van de oorzaak of oorzaken heeft als doel de oorzaak te veranderen, of met een andere blik naar de ervaring kijken. Want naast het healen (deprogrammeren en programmeren) is verandering nodig om een lichamelijk en / of emotioneel ongemak blijvend te healen. Bijvoorbeeld; Als een stratenmaker last heeft van zijn of haar rug, dan werkt healing als een aspirine, we verlichten voor korte tijd de pijn. Als we door het benoemen van de oorzaak verandering helpen brengen in iemands leven, dan is er de mogelijkheid om het leven te veranderen, zodat het ongemak niet meer terug komt.

Blok 6: Paragnost – Divanie – Traveler

De paragnost (Het weten van de werelden hiernaast) wordt ook wel de tijdreiziger, ziener of waarzegger genoemd. De paragnost reist door de tijden, om in een bepaald tijdstip te zijn, te zien en te weten. Het is als een visioen, de geest is elders en kijkt daar om zich heen. Je leert om zelf te reizen (Het astraal reizen) met als doel om houvast te bieden. We leren hoe we de elementen gebruiken om te kunnen reizen. (aarde, water, lucht en vuur) en alles dat weerspiegeld, om door de tijd en ruimte heen te reizen. Tijd is gelijk aan afstand. Voor een paragnost is tijd- en locatie bepaling een uitdaging, want het element tijd is enorm groot. Als paragnost reizen we niet alleen naar de toekomst. Want als we als healer inzicht kunnen geven over het verleden, healen we ook de toekomst. Het is als een reflectie. Als paragnost werken we ook aan vermissingszaken.

Blok 7: Leer der Mysteriën-  Basis 

De basis van de Leer der Mysteriën omvat in basis een gezonde beredenering, respect voor balans en alles dat leeft. We gaan aan de slag met het maken en verzamelen van  relikwieën, materialen waarmee we werken. Naast verdieping in het elementair werken (werken met je eigen kracht) leer je hoe ritueel magie werkt in samenhang met natuurkrachten, waaronder Astrologie. We ondersteunen bij het onderscheiden van bewuste en onbewuste magie. We maken een begin met het schrijven van Spells (de kracht van klankkleur, ritme cadans en numerologie) het opbouwen van je Grimmoire en Book of Mirror, In magie bestaat geen goed of slecht, alleen onze eigen oordeel, onze integriteit bepaald wat we wel of niet doen. Want als je de één helpen kan dat ten kosten gaan van een ander. Door de tijd heen leer je daarin een balans te vinden, zodat we healing en hulp brengen.

Blok 8: Leer der Mysteriën – Medium 

Het Mediumschap is essentieel om magie te kunnen beoefenen. Want wij werken met onze bloedlijnen, we eren onze voorouders die ons leven mogelijk maken en respecteren hun erfgoed. Want het paranormale zit vermoedelijk in jouw bloedlijn. En zoals al het positieve ook een keerzijde kent, kent ieder talent of kwaliteit ook een tegenpool.  Als we werken met magie dan overleggen we dat met onze voorouders, wat is wijs. In dit blok gaan we aan de slag met seances en het oude Mediumschap. We leren samenwerken met onze voorouders en hun power te channelen. Onze familiaire (kracht of totem dieren) zijn een weerspiegeling van onszelf in het dierenrijk. Je leert ze kennen en samenwerken. Het bestuderen van  symbolen, een beeldtaal die kracht van de natuur weerspiegeld, gebruiken we voor het maken van amuletten en bijvoorbeeld voor het gebruiken van kaarsen magie. In dit lesblok verdiepen we ons in het samenwerken met water en vuur.

Blok 9: Leer der Mysterien – Advanced 

Vanuit de voorgaande blokken vind er verdieping plaats  binnen de elementaire en ritueel magie. Het zelfstandig ontwikkelen, groeien, denken en studeren staat centraal in de opleiding tot priesteres.  Naast het werken met kennis vanuit Crouwly, Levi en Salomon (Salomons zegels) werken we met de symboliek van de Oeroboros of serpent.

Mocht u vragen hebben over uw start- of doorstroommogelijkheden neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken door het zenden van een e-mail: informatie@mediumcollege.nl, of u kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer: 06-40737094 (bereikbaar dinsdag t/m vrijdag tijdens kantooruren)

We hopen u te mogen ontvangen,

Namens het docententeam van The Coven

Naast het volgen dan de modulen lessen is het mogelijk om je aan te sluiten bij een Coven. Wij starten dit jaar (2019) met een Coven in Harderwijk. Ons doel is om in iedere provincie een Coven te starten. Samen met jouw Coven beoefen je magie, waarbij we ons richten op een vreedzaam samenleven, ten diensten van mens, dier en leefomgeving. Het rooster tref je aan onder de kop; Lesrooster – Volle Maan avonden.