Psychic – Elementair – Eigen kracht

Blok 1 bestaat uit 7 lesdagen. Binnen deze 7 lesdagen gaan we werken vanuit onze eigen kracht.

We starten met het ontdekken van je eigen kracht en deze met behulp van kennis en oefening te versterken. Je gaat ontdekken welke elementen specifiek bij jezelf horen. Het is de basis voor jezelf ontwikkeling.

Psyhic werken we met onze eigen kracht, zonder hulp van 3e. Je leert psychic andere mensen en hun leven lezen (De ziel van de ander) zodat je hen kan ondersteunen met advies.  We werken aan onze bewijzen als psychic en gaan aan de slag met de opbouw van het geven van consulten. Vooral het werkelijke contact met de ontvanger van het consult (ziel), zodat je de mens van binnen echt leert zien en begrijpen staat centraal. Met als doel dat deze krachtiger en met meer vertrouwen naar huis gaat dan dat deze persoon gekomen is. We lezen niet alleen mensen, maar ook huizen, grondgebieden, dieren en planten. Vanuit je eigen intentie leer je jezelf te verbinden met alles dat leeft

Healen vanuit je eigen kracht;

Het healen dragen sommigen van nature bij zich, als een gift waar zij zich bewust van zijn. Anderen dragen het bij zich en ontdekken gedurende het leven steeds meer over dit mooie talent. Wij delen graag met u de kennis die u helpt om het talent steeds meer te ontwikkelen. Wij werken als healers voor plant, mens en dier, huizen en grondgebied.
Binnen het paranormale vakgebied werken we altijd als healers, ten dienste van de zielen met en zonder lichaam. Wij gaan ervanuit dat alles bezield is. Psychic lezen we de energie, de ziel. Door met elkaar te oefenen, de chackra’s te leren besturen en de energie op de juiste manier te gebruiken, kun je als healer steeds zorgvuldiger en concreter werken. We starten met het psychic healen (elementair). Het leren lezen van de ander en zo zien waar oude patronen het lichamelijk en/of het emotionele gedeelte hinderen, of last bezorgen. Het psychic healen wordt ook wel magnetiseren of strijken genoemd.

We delen kennis over o.a. kleurenleer, de invloed van natuurkrachten, filosofie, psychologie, zelfontwikkeling, discipline in vrijheid, theorie en healing vanuit verschillende stromingen. Des te groter onze kennis, des te meer wij voor de ander en onszelf kunnen betekenen. Binnen de lessen bieden wij een diversiteit aan oefeningen.

Bij alles wat we zelf kunnen hoeven we geen hulp in te schakelen.

 

Blok 1 2020 – Phychic / eigen power – Lesdag vrijdagen – lestijd: 10.00-16.00

Docent Marisa vaste inval docent  Wilma

 • Les 1    31 januari                   Eigen kracht – Basis Leer der Mysteriën – Psychic reading
 • Les 2    14 februari                 Eigen kracht – Basis Leer der Mysteriën – Psychic reading
 • Les 3    28 februari                Eigen kracht –Basis Leer der Mysteriën – Psychic reading
 • Les 4    13 maart                    Eigen kracht – Ethiek – Het azoth der lucht – Psychic healing –
 • Les 5    27 maart                    Eigen kracht –huizen, grondgebied, kristallen, zout der aarde
 • Les 6    10 april                      Eigen kracht – Zelfontw. – Psychic reading – Psychic healing
 • Les 7    24 april                      Eigen kracht – Zelfontwikkeling – Psychic reading

 

Blok 1 2020 – Phychic / eigen power – Lesdag vrijdagen – lestijd: 10.00-16.00

Docent Marisa vaste inval docent  Wilma

 • Les 1    2 oktober                    Eigen kracht – Basis Leer der Mysteriën – Psychic reading
 • Les 2    16 oktober                  Eigen kracht – Basis Leer der Mysteriën – Psychic reading
 • Les 3    30 oktober                 Eigen kracht –Basis Leer der Mysteriën – Psychic reading
 • Les 4    13 november               Eigen kracht – Ethiek – Het azoth der lucht – Psychic healing –
 • Les 5    27 november              Eigen kracht –huizen, grondgebied, kristallen, zout der aarde
 • Les 6    11 december               Eigen kracht – Zelfontw. – Psychic reading – Psychic healing
 • Les 7    18 december              Eigen kracht – Zelfontwikkeling – Psychic reading