Beste student,

U bent van harte welkom! Bij inschrijving vragen wij u deze studenten overeenkomst in te vullen en te tekenen. Indien u deze digitaal invult dan geldt het retour zenden van de overeenkomst als voor akkoord getekend.

Voornaam:…………………………                              Achternaam:……………………….

Adres:……………………………….                               Huisnummer:……………………..

Postcode:………………………….                               Woonplaats:………………………..

Geboortedatum:………………..                             Telefoonnummer:………………..

E-mail adres:…………………….

Bankrekeningnummer (indien u kiest voor automatische incasso) ………………..

Deze studie overeenkomst is geldig voor de duur van 1 jaar voor de aan gevinkte modulen blokken en/of coven volle maan deelname. U kunt per jaar 21 lesdagen (3 modulen blokken uitkiezen)

Startdatum:……………………

 • 0 Psychic/Eigen Kracht                           – Modulen lesblok van 7 lesdagen
  0 Astrologie                                            – Modulen lesblok van 7 lesdagen
  0 Kaartlezen                                           – Modulen lesblok van 7 lesdagen
  0 Kruidenmagie, zalven en tincturen       – Modulen lesblok van 7 lesdagen
 • 0 Mediumschap                                     – Modulen lesblok van 7 lesdagen
 • 0 Paragnost / Orakelen / Divani              – Modulen lesblok van 7 lesdagen
 • 0 Healing / Spirit Healing                       – Modulen lesblok van 7 lesdagen
 • 0 Leer der Mysteriën blok 1                     – Modulen lesblok van 7 lesdagen
 • 0 Leer der Mysteriën blok 2                     – Modulen lesblok van 7 lesdagen
 • 0 Leer der Mysteriën blok 3                     – Modulen lesblok van 7 lesdagen
 • 0 Abonnement Coven 11 volle maan avonden

Het Kernbeding van deze studieovereenkomst;
Bovengenoemde / ondergetekende, gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden:
1. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek bent waardoor u niet in staat bent de lessen te volgen. De reeds gevolgde lessen worden in mindering gebracht van het te restitueren bedrag.
2. Gemiste lesdagen of opleiding kunt u volgen in het volgend semester of lesjaar mits een opleiding van start gaat. Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
3. De docent (en) heeft het recht bij ziekte de lessen te verschuiven dan wel in te halen of over te dragen aan een collega.
4. The Coven behoud zich het voorrecht om van les locatie / lesruimte te veranderen.
5. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen vragen wij u ons te informeren per sms bericht zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen. (06-40737094)
6. Tijdens de duur van de opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen. Wij vragen u voor privé vragen een aparte afspraak te maken.
7. Indien u voortijdig stopt met een opleiding dan bent u wel verplicht de totale opleidingsgelden te voldoen. U conformeert zich als student aan het The Coven voor de duur van 1 jaar tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden:

Voor aanvang van een 1e les dient het lesgeld te zijn voldaan of u kunt ervoor kiezen om het formulier betalingkeuze in te vullen, waarmee u een automatische incasso afgeeft en daarmee uw plek gereserveerd heeft.
Onze opleidingen kennen standaard tarieven.

21 lesdagen per jaar – 1331,- euro, inclusief 21 % BTW

11 maandelijkse automatische afschrijvingen groot 121,-

11 Coven Volle maan avonden – 121,- euro, inclusief 21 % BTW per jaar

11 maandelijkse automatische afschrijvingen groot   11,-

Losse lesdagen;
Als u in overleg met de docent losse lesdagen volgt dan zijn de kosten per lesdag
75,- euro inclusief 21 % BTW. Deze kosten kunt u contant voldoen aan het begin van de lesdag.

Coven Volle maan avonden zonder jaar abonnement
Betaald u contant per keer, dan bedragen de kosten 15,00 per avond inclusief 21 % BTW.

Mochten er problemen zijn waardoor u de betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt voldoen dan vragen wij u om contact op te nemen. Wij behouden het recht om studenten die zonder overleg niet betalen de lessen te ontzeggen. Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van het ondertekenen van deze studentenovereenkomst of door het digitaal verzenden van deze studentenovereenkomst aan The Coven.

Aldus Overeengekomen:

Naam student:……………………………….                                                                       Datum:…………………………………..

U kunt dit formulier verzenden naar: informatie@thecoven.nl